Jihlavské podzemí

Systém podzemních chodeb v Jihlavě nazývaný jako jihlavské katakomby je s rozlohou 50 000 m2 a délkou asi 25 km po znojemském podzemí druhý nejrozsáhlejší v České republice. Katakomby se nacházejí pod celým městem a pod většinou městských památek.

Tato historická a technická pamětihodnost je jedním z posledních dochovaných pozůstatků činnosti středověkých jihlavských horníků, neboť většina starých stříbrných dolů v okolí města zanikla.

Název "Jihlavské katakomby" je název laický. Odborně řečeno je to Jihlavské podzemí.

Více fotografií naleznete také zde PODZEMI.org.

 

Script logo