Hornická stezka

V roce 1998 ZO ČSS Cunicunulus na žádost jihlavského magistrátu zhotovila projekt a následně vybudovala naučnou hornickou stezku na vrchu Rudný, ležícím nad obcí Zborná.

Stezka začíná na Lesnově úvodní informační cedulí zkraje lesa za Správou městských lesů.
První část trasy je dlouhá 3 km , má 8 stanovišť a končí u zastávky MHD Zborná.
Ve druhé části jsou další 2 stanoviště. První z nich se nachází proti kopci Rudný přes silnici směrem na rybník Borovinka a poukazuje na pozůstatky šachetního dolování v pásu o délce 80 metrů.
Poslední stanoviště je u ústí jedné z mála dosud dochovaných štol a to štoly sv. Jana Nepomuckého, který se nachází v katastru obce Hybrálec v rokli za rybníkem Borovinka.
Naučná stezka je zaměřená nejen na historii dolování, ale rovněž na různé přírodní zajímavosti, kterými prochází a na historii bývalé rozhledny na vrchu Rudný.

Trasa tvoří uzavřený okruh, jehož mapu najdete na prvním stanovišti.

Zastaveni 1. - 0 km - 0 km - název zastavení: Stříbrná Jihlava
Zastavení 2. - 0,3 km - 0,3 km - název zastavení: Střecha Evropy
Zastavení 3. - 0,5 km - 0,8 km - název zastavení: Obvaly
Zastavení 4. - 0,05 km - 0,85 km - název zastavení: Šachta sv. Jiří
Zastavení 5. - 0,1 km - 1,0 km - název zastavení: Vodotěžný stroj
Zastavení 6. - 0,5 km - 1,5 km - název zastavení: Rozhledna na vrchu Rudný
Zastavení 7. - 0,6 km - 2,1 km - název zastavení: Horniny v okolí vrchu Rudný
Zastavení 8. - 0,5 km - 2,6 km - název zastavení: Hornický náhon
Zastavení 9. - 1,2 km - 3,8 km - název zastavení: Obyvatelé místních lesů
Zastavení 10. - 0,6 km - 4,4 km - název zastavení: Šachetní dolování
Zastavení 11. - 0,6 km - 5,0 km - název zastavení: Ukončení okruhu

 

Script logo