Jakubské jezero

Spousta chodeb je dnes zasypána. Stejně tak i ty, které vedou pod jakubské náměstí. Podle vyprávění očitého svědka by se zde 22 m pod povrchem mělo nacházet podzemní jezero. Byla to vlastně místnost o tvaru nepravidelného pětiúhelníku o stranách 16, 14, 8,7 a 4 m a o výšce asi 3 metry, z níž vedly čtyři chodby. Kolem zdi byl asi 2 m široký chodníček, zbytek byl zatopen vodou. Hloubku se nikomu nepodařilo zjistit. Nejpozoruhodnější ovšem byl řetěz zavěšený na stropě uprostřed místnosti a spuštěný do vody. Z chodníku se na něj nedalo dosáhnout. Co bylo na jeho konci? K čemu sloužil? Byl to rezervoár pitné vody s výpustí? To se můžeme jen dohadovat.

 

To však ještě není všechno ! Jedna z chodeb od tohoto jezera vedla směrem pod kostel sv. Jakuba.

Zde na tehdejší průzkumníky (odehrálo se to asi před již před dvaceti lety) čekal opravdu podivuhodný nález - v místnosti se nacházelo dvanáct rakví s půlmetrovými zlatými kříži!.

Opatrnosti však není nikdy nazbyt, o nálezu se dozvěděla StB a v roce 1977 byly zavaleny všechny přístupové cesty k jezeru a domy v okolí, v nichž byly vchody do této části podzemí, byly zbořeny. Co se stalo s rakvemi a zlatými kříži dnes už asi nikdo neví (a kdo ví, ten mlčí).
Nutno dodat, že Jakubské náměstí bylo původně hřbitov, který byl za Josefa II. zrušen. V současné době se členové klubu Netopýr snaží opět prokopat chodbu, která by měla vést i k onomu záhadnému jezeru.

Zdroj: www.zjihlavy.cz 

Script logo