Kutiště Bílý Kámen

Kutiště Bílý Kámen je místem s pozůstatky po těžbě stříbra je úsek, který se rozkládá asi 500 m S-SV od odbočky ze silnice na Humpolec do Bílého Kamene a 260 m V-JV od kóty 597 m, ležící nad Bílým Kamenem. Toto kutiště je dnes téměř zapomenuto a ani historické prameny se o něm nezmiňují. Není zakresleno ani v žádné staré důlní mapě.

Rudná žíla ve směru SZ-JV byla sledována v délce 225 m jednou řadou šachet, po kterých se dochovalo 27 jam o průměru okolo 10 m a hloubce kolem 5 m.

Jedná se zde o první etapu těžby asi v druhé polovině 13. století a jde o tzv. těžbu „do dne“. Šachty zde byly raženy do takové hloubky kam dopadalo denní světlo a sledovaly tah rudní žíly. Rudní žíla ve směru SZ – JV byla sledována v délce 225 m jednou řadou šachet, po nichž se dochovalo 27 jam (pinek) o průměru okolo 10 m a hloubky do 5 m.

Haldy okolo šachet vytvářejí souvislý pás.

 

Více informací a fotografií naleznete také ZDE.

 

Script logo