Kutiště Helenín

Na levém břehu řeky Jihlavy, mezi asfaltovou cestou do Helenína a areálem čistící stanice, se nacházejí dvě haldy ve skupině vysokých smrků. Tyto haldy byly částečně upraveny během stavby plotu kolem čistící stanice. Jedná se o severozápadní pokračování žíly zlatostudáneckého couku. Mezi haldami, které dosahují výšky 3 metry a 1,5 metru, vzniká malé mokřisko z důlní vody, která vyvěrá ze zavalené štoly, jež byla zasypána během výstavby helenínské cesty.

Mezi místními lidmi je dobře známá zlatostudánecká žíla v Heleníně. Tato žíla má směr SZ-JV a v současné době měří 400 metrů. Žíla prochází od řeky šikmo do svahu až po pole nad bývalou textilní továrnou. Těžební činnost začínala u řeky s malými jámami, následovalo ústí štoly, která byla zasypána a vytvořila známou Zlatou studánku. Po postavení továrny byla studánka využívána jako zdroj vody pro podnik. Při výstavbě vodního rezervoáru dělníci narazili na ústí štoly s dochovanou výdřevou. Nicméně, byla upravena pro potřeby vodárenství a zazděna. Nad rezervoárem byl postaven cihlový domek. Protože se voda z rezervoáru nepoužívala dlouhou dobu, byl rezervoár zrušen a cihlový domek zbourán.

Ve strmém svahu nad štolou byla ražena řada šachet. Dodnes se zachovala velká halda na úrovni cesty k Handlovým Dvorům a v lesním průseku porostlém novými stromky se nachází řada jam, z nichž nejhlubší má 8 metrů a největší má plochu 42x16 metrů.

Haldy svědčí o existenci šachet, které byly raženy až k štolám. Kutiště končí v polích nad továrnou, kde byly další pozůstatky odvezeny a rozorány v 70. letech. Celkem je v tomto kutišti dodnes zachováno 26 pinek a obvalů.

Fotografie: Jan Žák

 

Script logo