Kutiště Rančířov

Roku 1547 bylo těženo na Starohorském couku na tzv. Friedlových loukách, hlavně však na Rančířovském couku. Zde to bylo v ohybu cesty nad rančířovským náhonem a za silnicí ve vojenském prostoru v šachtách Česká, Tříkrálová a Kunstšachta.

Nedaleko odtud, směrem na Rančířov k bývalé hájovně, jsou na pravé straně silnice dvě paralelní řady obvalů, které směřují k jihu a dosahují délky asi 400 m. Východní z nich má daleko menší haldy, neboť tady byla žíla menší oproti západní řadě obvalů, kde se zachovalo několik hald daleko mohutnějších. V mělkém údolíčku zde byla ražena Tříkrálová štola, po které dnes není ani památky. Do této štoly byly raženy šachty Tříkrálová, Česká a Kunstšachta. Pozůstatky po těchto šachtách se zachovaly, leží však na okraji vojenského prostoru a nejsou běžně přístupné.

Zatopený a zasypaný otvor Tříkrálové šachty s haldou je vlevo od cesty k bývalé hájovně, vpravo od něj je obval České šachty a nejseverněji se nalézá halda největší, která patří k tzv. Kunstšachtě. Tato halda byla z jedné strany částečně rozhrnuta při výstavbě oplocení okolo vojenského objektu. Vlastní ústí šachty bylo zasypáno již dříve, ale nevědělo se přesně, kde bylo.

V dubnu 1970 se toto ústí nečekaně propadlo, k čemuž nesporně napomohla stavba pilíře vojenské garáže. Vytvořil se kruhový otvor o průměru 5 m a hloubce 14 metrů. Ústí šachty bylo zdokumentováno a opět zasypáno desítkami nákladních "Tatrovek" betonu.

Text: Jaroslav Sláma
Foto: Jan Žák

 

Script logo