Kutiště Rounek

Jedno z kutišť nedaleko Jihlavy se nachází poblíž Rounku a je důkazem středověkého dolování stříbra. V roce 2007 bylo toto kutiště prohlášeno za kulturní památku.

Na tomto kutišti se nachází přibližně 40 dochovaných jam po těžbě stříbra. Nejlépe zachovalou šachtou je zapažená jáma, u které je umístěné dřevěné zábradlí a dvě informační tabule.

Toto kutiště, i když není zaznamenáno na žádné historické hornické mapě, se datuje od první poloviny 13. století do počátku 15. století. Je dlouhé 135 metrů a průměr jam se pohybuje mezi 1,5 až 8 metry. Nejzajímavější je čtvercová šachtice se sekanými stěnami, která dosahuje celkové hloubky jámy až 8 metrů. Její zachovalostí se jedná o unikátní objekt v hornickém revíru Jihlavy.

Kutiště hory sv. Antonína se nachází západně od osady Rounku, asi 500 metrů od kaple sv. Antonína. Je skryté v hustém porostu a není nápadné při pohledu z terénu. Dolové pole má délku 135 metrů a směřuje ze severozápadu na jihovýchod. Z původních šachet, které nebyly příliš hluboké, se zachovalo až do nedávna 19 středně velkých a malých jam s průměrem 1,5 až 8 metrů. Bohužel, dvě z těchto jam byly v roce 1990 zasypány, protože byly zarovnány při stavbě vojenské silnice přes les a jejich prostor sloužil jako parkoviště pro zemní stroje. Ostatní jamy však zůstávají nedotčené. Zvláštností tohoto kutiště je zachovalá šachtice tesaná do skály na dně jedné z jam. Má čtvercový půdorys se stranou 1,5 metru a i přes částečné zasypání dosahuje celkové hloubky jámy i s šachticí osmi metrů. Je to unikátní prvek v rudním revíru Jihlavy svou zachovalostí.

 

Více informací a fotografií naleznete také ZDE.

 

Script logo