Náhon pro vodní elektrárnu v Heleníně pod textilkou

Náhon pro starou vodní elektrárnu pod textilní školou v Heleníně. Vodní elektrárna zbudována roku 1936 sloužila po několik desítek let. Kvůli eletrárně byl zbudován vodní náhon, pevný jez přes řeku Jihlavu a soukromý most přes řeku.
Elektrárna měla malý výškový rozdíl hladiny (od jezu až po turbínovou kašnu) a tak výkon elektrárny nejspíš nebyl velký. V turbínové kašně byla (stále je) umístěna Francisova turbína. Bohužel turbína má svá nejlepší léta za sebou a tak rekonstrukce nepřipadá v úvahu.

V roce (2012) proběhlo vyčištění náhonu a digitální zaměření. Do náhonu jsou zaústěna potrubí zřejmě dešťové vody.
Přívodní kanál je utěsněn a zasypán, jalový žlab - vlastně tunel je zazděn, pod stropem je mezera na 20 centimetrů, odtok je přerušen turbínovou kašnou. Stěna turbínové kašny je směrem k odtoku provrtána dvěmi dírami asi o průměru 20 cm.
Jalový kanál je tedy přezděn, turbínová kašna je provrtána pro odvod průsakové vody. Vstup do náhovu je vodotěsně zabezpečen a zasypán zeminou.

Do náhonu také ústí štola, která vede pod areálem bývalé továrny a odvádí dešťovou vodu.

Pro zajímavost se v areálu nachází také stará studna (v zahradě školy) a ještě jedna studna v jedné z budouv, ale tato studna je však zazděná.

Záměrně zde neuvádíme kompletní plány elektrárny a náhonu. K nahlédnutí originální nákres turbíny z projektu elektrárny.

 

Script logo