Pfaffenhofské kutiště

Z tohoto kutiště se do dnešního dne zachovalo pouhé torzo a to v dnešním Cikánském lesíku. Východní část byla zničena výstavbou čtvrti rodinných domků, západní za dálničním přivaděčem byla aplanována zemědělskou činností a střední část zúžena na polovinu po celé délce a 20 metrů šířky též zemědělsky využito. Nynější zbytek kutiště, nacházející se u Reindlerova dvora, je široký 20 metrů, dlouhý 230 metrů a celý porostlý borovým lesíkem. V něm je 17 větších obvalů s haldami vysokými 3 - 5 metrů. Největší jáma v centrální části lesíka má průměr 15 metrů, hloubku 5 metrů. V soukromé zahradě na východním konci lesíka jsou čtyři zasypané šachty, které byly aplanovány při výstavbě domků. Jedna z těchto šachet se roku l971 propadla o osm metrů a odkryl se původní šachetní otvor. Majitel však šachtu zasypal, aniž byla zdokumentována. V okolí lesíka probíhá nyní další výstavba rodinných domků. Při pokládání inženýrských sítí byly ve výkopech odkryty šachty a haldy dnes již aplanované východní části tohoto couku. To přineslo nové poznatky o této části kutišť. Bohužel však stavebníci zavážejí jámy v borovém lesíku odpadky, a tak je jen otázkou času, kdy Pfaffenhofské kutiště zanikne zcela.

Na západní straně kutiště v polích za dálničním přivaděčem, se dochovaly dva rybníky - jeden napuštěný, druhý suchý. Jde o pozůstatky soustavy starých báňských rybníků, na jejichž odtoku stávaly úpravny rud ze zdejších dolů. Podle starých map zde těchto rybníčků bylo šest, ostatní však již byly zavezeny a přeměněny na pole.

 

Text: Jaroslav Sláma

 

Script logo