Pozůstatky dolování ve Starých horách

Pozůstatky dolování ve Starých horách
Pod železniční tratí, na moravské straně Starých Hor, vedla po levé straně silnice "zmola" po štole, nyní již aplanované.

Jediným důkazem tohoto díla je silný výtok důlní vody pod Starohorským mostem na pravém břehu řeky Jihlavy. Na druhé straně silnice nad starohorským zámečkem bylo kdysi podle staré mapy 14 obvalů, které však již dávno byly aplanovány. Na tomto břehu řeky se proti Motorpalu nacházejí zbytky z tavírny rud, na jejichž místě Motorpal dnes stojí. Druhá tavírna byla pod Zaječím skokem, po ní byly základy patrny ještě v roce 1920.

Hned u zdi restaurace Venuše je studánka, která vytéká z bývalého důlního díla. Dnes již nikoho nenapadne, že se zde někdy dolovalo.

Script logo