Protiletecký kryt v průmyslové zóně

Protiletecký kryt v průmyslové zóně v Hruškových dvorech
Dnes již z poloviny zbouraný protiletecký kryt postavený němci za druhé světové války. Bohužel polovina krytu musela ustoupit nově zbudované vozovce, protože se nachází v její bezprostřední blízkosti. Kryt se nalézá hned u plotu jedné nejmenované firmy. Větrací šachtičky jsou překryty betonovými překlady z důvodu zabezpečení proti úrazu. Dnes kryt bohužel slouží jako útočiště bezdomovců a feťáků. Při naší druhé návštěvě jsme již neměli odvahu do krytu vstoupit, protože bylo vidět, že kryt někdo obývá.

 

V roce 2020 kryt již neexistuje! Byl zbourán stavbou průmyslového objektu.

 

Foto: Jan Žák

 

Script logo