Štola pod Hruškovými Dvory

Ústí štoly se nachází ve svahu pod Hruškovými Dvory, poblíž náspu železniční trati na Brno. Přístup je k ní  od silnice po pěšině za viaduktem trati směr Jihlava Hruškovy Dvory.
Ústí se nalézá asi 100 metrů po pěšině od silnice. Nejde o štolu  pod Hruškovými Dvory zmiňovanou např Dr. J. Koutkem, která se nacházela v údolí Jihlávky směrem k Helenínu.

Tato popisovaná štola je  pokusné dílo, které bylo při výstavbě rodinných domků nad ní zaváženo hlínou. a dnes tj. roku 2007 je  pouze 2,5 metrů dlouhé. Ústí  je volně přístupné. V okolí se nachází několik jam po šachticích.  Před štolou se nachází  malá halda a vstupní prostora štoly je dnes zanášena odpadky.

 

Script logo