Štola Zwergloch (Trpasličí jeskyně)

Štola leží na Smrčenském “Zlatém” potoce za obcí Hybrálec. Ústí se nachází v prodloužené hrázi rybníka Trpaslík.

Při speleologickém průzkumu ZO ČSS Cunicunulus Jihlava bylo ústí téměř zasuté a bylo třeba vstupní plazivku prohloubit. Štola sleduje poruchové pásmo v silně zvrásněné rule.a je pouze kolem 16 metrů dlouhá. Výška štoly dosahuje až tří metrů. Na konci štoly je rozšířená prostora o rozměrech 6 x 3 metry. Štola je suchá, pouze na konci v kaverně je zatopené dno. Patrně se zde dříve bývalo hloubení, dneska již zasuté. Nálezná jáma byla v provozu kolem roku 1550, ale pro důlní vodu a nekvalitní zrudnění bylo dílo opuštěno.

Další zbytky po kutání se nachází v protějším svahu údolí, dnes po výstavbě rekreačních objektů a úpravě terénu v okolí jsou již sotva patrné.

Jiří Prokop

 

Script logo