Tunel pod městským vlakovým nádražím

Tunel by dokončen v roce 1887 při budování železničního náspu pro jihlavské městské nádraží. Tunel v dnešní době stále plní svůj účel a funguje tak jako spojnice, ale již jen pro pěší a cyklisty. Tunel již od svého vzniku plnil také funkci násepky. Z přistavených vagonů nad tunelem bylo sypáno uhlí dolů a to padalo násypkou uprostřed tunelu do přistavených nákladních aut. Dnes se tato násepka již nepoužívá, ale v 90tých letech 20.stol byla ještě hojně využívána.

Délka tunelu je cca 90 metrů.

 

Script logo