Tunel pro odvodnění pod hl. vlakovým nádražím

Tunel se nachází přímo pod hlavním vlakovým nádražím. Slouží pro odvodnění pozemků. Do tunelu ústí několik potoků, splašková voda... Tunel byl původně kamený, ale z důvodu jeho stavu byl zrekonstruován a celý vybetonován.
Ústí tunelu se nachází v malém údolí přímo pod nádražím a výtok vody putuje dál do hlubokého údolí zahrádkářskou kolonií až do řeky Jihlavy.
Tunel jako takový začátek v dnešní době snad ani žádný nemá. Jako začátek by se však dala určit velká prostora, která se nachází po několika stovkách metrů od ústí. Do této prostory přitéká z několika stran několik potůčků (od Rybníčka, zvrchu z polí od sila, splašková voda z celého areálu Kronospan...), které jsou už dál vedeny v trubkách. Tato velká prostora se nachází přímo na pozemku firmy Kronospan, která přímo sousedí s nádražím. Hlavní vlez je poklopem v těsné blízkosti jedné z přilehlích hal. V době budování nádraží totiž v okolí nebylo nic a byly tu pouze mokřiny. Postupem času musel tento tunel nejspíš trochu ustoupit stavbám a areálu Kronospanu. Na dobových fotografiích se v místech dnešního začátku nacházeli i dva menší rybníčky, které postupem času byli zrušeny.
Do tohoto tunelu vtéká například potok, který vytéká z rybníka u ulice U rybníka. Tento potok již od hráze pokračuje zatrubkovaný dolů z kopce, dále pod areálem Kronospanu (v několika halách jsou i poklopy, kde je tento potok vidět) a pak vtéká do našeho odvodňovacího tunelu.
Přítoků do tunelu je ale i tak určitě i více, protože v polích přímo za průmyslovou zónou se také nachází několik potoků, které se však najednou ztrácejí v několika malých starých rybníčkách a nejspíše také ústí sem.

Bohužel projít tento tunel až do té velké prosory je celkem fyzicky náročné a tak je toto z větší části pouze z vyprávění pamětníků a nebo lidí co tam byli. Tunelem sice po celé jeho délce prochází po levé straně chodníček, ale postupně se snižuje strop a po zhruba po 50ti metrech od ústí se již musí jít po čtyřech. Ideální je to vzít přímo řečištěm v holínkách, ale voda velmi často bývá nehezká (viz foto).

Délka tunelu je zhruba 300 metrů. Dá se však pokračovat i dále cca 800 metrů betonovými rourami o průměru asi 1,5 metru, které potom končí na hranici pozemku Kronospanu (Akuservis Cakl) a dále pokračuje menší průměr již tak na plazení, který vede dál k Rybníčku a k jeho hrázi.


 

Script logo